общоприет

прил. - общ, всеобщ, приет, възприет, признат, общопризнат, всепризнат, общоупотребителен, установен, несъмнен, безспорен, обикновен
прил. - в обръщение, на мода, моден
прил. - условен, конвенционален, традиционен, неоригинален, шаблонен, неспонтанен
прил. - стандартен, типов, нормален

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • в обръщение — словосъч. установен, общоприет, на мода, моден …   Български синонимен речник

  • всеобщ — прил. общ, повсеместен, всестранен, всемирен, общоприет, общоустановен, общочовешки, всенароден, общонароден прил. единодушен, солидарен, спонтанен прил. всеобемен, всеобхватен, цялостен, пълен прил. радикален …   Български синонимен речник

  • възприет — прил. придобит, усвоен, общовъзприет, одобрен, признат, общопризнат, общоприет, безспорен прил. приет …   Български синонимен речник

  • генерален — прил. общ, всеобщ, общоприет, общоизвестен, общоупотребителен, общоустановен прил. главен, основен, кардинален …   Български синонимен речник

  • конвенционален — прил. условен, договорен, по уговорка прил. приет, възприет, общоприет, обикновен прил. традиционен, неоригинален, шаблонен, неспонтанен …   Български синонимен речник

  • моден — прил. модерен, нов, съвременен, актуален, сегашен прил. образцов, изискан прил. биещ на очи, елегантен, шик прил. в обръщение, установен, общоприет, на мода прил. изящен прил. стилен …   Български синонимен речник

  • на мода — словосъч. в обръщение, установен, общоприет, моден …   Български синонимен речник

  • небезоснователен — прил. основателен, разумен, приемлив, обоснован, оправдан, оправдателен, сериозен, положителен, състоятелен прил. истински, законен, общопризнат, общоприет, причинен …   Български синонимен речник

  • неоригинален — прил. условен, конвенционален, общоприет, традиционен, шаблонен, неспонтанен …   Български синонимен речник

  • неоспорим — прил. безспорен, несъмнен, безсъмнен, необорим, неопровержим прил. доказан, обоснован, обяснен, установен, изпитан, пробван, проверен прил. признат, общопризнат, всепризнат, приет, общоприет прил. ясен, явен, недвусмислен, логичен, истински,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.